ဖုန္းလင္မယား

Photo

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏု္ပ္သည္ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ ဆရာ ႀကီးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာ ႀကီးရန္ကုန္ဘေဆြ၏ “ျမန္မာျပည္သား”၀တၳဳႀကီးကို အရသာခံကာ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈႈျဖစ္ေနပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔၏ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓား ထက္ခဲ့ၾကေသာ ေရွးသေရာအခါ က ျမန္မာႀကီးမ်ား၏ အမ်ဳိးဘာ သာသာသနာကိုေစာင့္ထိန္း သည့္ စိတ္ဓာတ္၊ သတိၱဗ်တိၱအရာမွာ အမ်ားတကာထက္သာသည့္ ေသြးရဲသူ မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္တုိ႔၏ ဇာတ္ သြားမ်ားကား မွတ္သားစရာမ်ား ႏွင့္အျပည့္ပါေလ။

    ယဥ္ေက်းမႈႈအရာမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္လွစြာေသာ ေရွးျမန္မာ ႀကီးမ်ားကား စံထားထုိက္သည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာရွိသူမ်ားပါေလ။ မဟုတ္မခံ သူတစ္ပါးကို စတင္ ရန္မလုပ္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္း ကင္း စိတ္ေသာကရွင္းရွင္းျဖင့္ ဘ၀တစ္သက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္း လိုသူမ်ားပင္ျဖစ္ပါ၏။ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္ေသာ္ျငား ႏွမအ ရင္း ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးပ်ဳိေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ၾကသည့္ ပီဘိအမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ္ျငား အစ္ကို ရင္းမ်ားကဲ့သို႔ တကယ့္ကို အားကိုး ကာ ရပ္ရြာမွာ ဗုိင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္လ်က္ မိဘမ်က္ ႏွာရေစပါသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းမပ်ဳိေလးမ်ား၏ ျဖဴစင္မႈႈမွာအတုယူစရာမ်ားသာျဖစ္ပါ ၏။
    စာအုပ္ကို ျပန္လည္ဖတ္႐ႈႈျဖစ္သည့္အခါ ျပန္လည္သတိရမွတ္သားစရာမ်ားစြာကိုေတြ႕ျမင္ရျပန္ပါ၏။ ေရွးျမန္မာတို႔၏ ရြာငယ္ဇနပုဒ္မွ ေနာက္ဆံုး ေနျပည္ ေတာ္ အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအဆင့္ဆင့္မွအစ ညညေက်းရြာသဘာ၀ လူပ်ဳိလွည့္ျခင္းအလယ္၊ေယာက္်ားပီသ စြာ သတိၱအရာမွာ မေခသူျဖစ္ ေၾကာင္း သက္ေသခံေပါင္ၿခံ မွာ ထုိးကြင္းအျပည့္ ေရးထုိးၾကပံုအ ဆံုး ဗဟုသုတလိႈႈင္းလံုးႀကီးမ်ားမွာ စာဖတ္သူရင္ခြင္တြင္ စြဲထင္႐ုိက္ ခတ္ေစပါ၏ေလ။ “ျမန္မာ” ဆုိသည့္ လူမ်ဳိးစု၏ ႐ုိးသားမႈႈ၊ ငဲ့ညႇာမႈႈ၊ သတိၱရွိမႈႈ၊ ထူးခၽြန္မႈႈ၊ ေျဖာင့္မတ္မႈႈ အစုစုကို “ျမန္မာျပည္သား”မွာျမင္ၾကားရပါေပ၏။
    ဤသို႔ျဖင့္ စာအုပ္ထဲ စိတ္စြဲေမ်ာပါေနခုိက္ ကတိုက္က႐ုိက္ တံခါးေခါက္သံသံုးခ်က္ေပၚထြက္ လာေပရာ ကၽြႏု္ပ္မွာ စာအုပ္ကို အသာခ်ကာတံခါးကို အသာဟ လိုက္ရပါ၏။ အေပါက္၀တြင္ကား မေတြ႕တာၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္ ၏မိတ္ေဆြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ ႀကီး“ကိုဟက္ပီး”ကို ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးေတြ႕ ရပါေပ၏။
    “ဟယ္လို ဆာေသာ္ဒုိး.. ေဟာင္းတာယူ”
    “ဖုိင္း..ဖုိင္း..တဖုိင္းဖုိင္း ပါပဲခင္ဗ်ာ”
    အႏွီကိုဟက္ပီးမွာ လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဘ၀မွ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သူျဖစ္ကာ ယခု အခါ ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ စာေရးဖက္မိတ္ ေဆြတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးဒီလူ ႀကီးမွာ စာတအားေရးႏုိင္သူျဖစ္ပါ၏။ အဂၤလိပ္မွ ျမန္မာဘာသာျပန္ရာမွအစ ကုိယ္တုိင္ေရးအက္ေဆး၊ အေတြးအျမင္၊ ဟာသအလယ္ က်န္းမာေရးေဆာင္းပါးႏွင့္ ေဘာလံုးအဆံုး မႏုံးမေခြေရးႏုိင္စြမ္း ရွိသူပါေပ။ သူပိုင္ဆုိင္ေသာ ကေလာင္မ်ားကား ၁၂ခုႀကီးမ်ား ေတာင္မွပါေလ။ ဘာသာရပ္အစံု ကို စိတ္၀င္စားသလိုဘာလာ လာေခ်ာေမြ႕စြာေရးသားတင္ဆက္ႏုိင္ သည့္ပညာရွိသူပါေပ။
    ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း မေတြ႕တာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စကားေတြစီလိုက္ၾကသည္မွာ တစ္နာရီ ခန္႔ပင္ရွိသြားပါေပ၏။ စမ္းေခ်ာင္း အရပ္သို႔ ယေန႔သူ ေရာက္လာရသည့္ကိစၥကား အျခားမဟုတ္။ စမ္းေခ်ာင္းမွာ အေျခစိုက္သည့္ ဂ်ာနယ္တိုက္တစ္ခုက သူ႔အား ဆက္သြယ္ကာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ လုပ္ေပးပါရန္ပန္ၾကား လာသည့္ အတြက္ ယေန႔ယခု သူလာေရာက္ ေတြ႕ဆံုမႈႈျပဳျခင္းသာျဖစ္ပါေပ၏။ ကိစၥေတြအၿပီး မိတ္ေဆြႀကီးကၽြႏု္ပ္ ထံ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါ၏။
    ခဏအၾကာ ဖုန္းျမည္သံ တစ္ခုထြက္ေပၚလာရာ ကိုဟက္ ပီးမွာ သ႔ူလြယ္အိတ္ထဲသို႔ လက္ ႏိႈႈက္ကာ ဖုန္းေျပာရန္ျပင္ပါ၏။ လြယ္အိတ္ထဲဟိုႏိႈႈက္သည္ ႏိႈႈက္ ဟိုစမ္းသည္စမ္း လုပ္ေသာ္ျငား သူ႔လက္တြင္းမွာ ဖုန္းပါမလာပါ ေပ။ ဖုန္းျမည္သံမွာ သူ႔လြယ္အိတ္ ထဲမွမဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္ ႐ိႈႈးေက့စ္ ေပၚမွ သူ႔ဖုန္းႏွင့္ Ring Tone  ခပ္ဆင္ဆင္တူ ကၽြႏု္ပ္ အိမ္သူ၏ ဖုန္းျဖစ္ေနရာ ဇနီးသည္မွာ ေျပး လာၿပီး ကိုင္ပါေလ၏။ ကိုဟက္ ပီးကား လြယ္အိတ္စာအုပ္မ်ား ၾကားထဲ ဖုန္းစမ္းဆဲပါေလ။
    “အဲ..အကုန္ႏွံ႔ေနၿပီ။ ဖုန္း ဘယ္ဆီေရာက္ေနပါလိမ့္” သူ႔လြယ္အိတ္ထဲသာမက သူ႔အက်အိတ္ကပ္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီ အိတ္ ရွိရွိသမွ် တစ္ခုမွမက်န္ ထပ္မံရွာ ေဖြေသာ္ျငား ဖုန္းကားမေတြ႕  ပါေလ။ သူေနထုိင္ရာ အင္းစိန္ အိမ္မွအထြက္တြင္ဂ်ာနယ္တုိက္မွ ဖုန္းတစ္ခါ၀င္လာ၍ ထုတ္ဆက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးေသာ္ လြယ္အိတ္
ထဲထည့္လုိက္ၿပီး ကမန္းကတန္းဘတ္စ္ကားေပၚေျပးတက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအထိ လမ္းမွာ၊ ဂ်ာနယ္တုိက္မွာ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ဖုန္းမေျပာျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္ေျပာင္း စဥ္းစားၿပီး ေျပာပါေလ၏။
    သုိ႔ျဖင့္ သူေရာက္ခဲ့ရာ ဂ်ာနယ္တုိက္ကို ကၽြႏု္ပ္အိမ္မွေန၍ လွမ္းကာ စံုစမ္းၾကည့္ရာ အဲဒီမွာ မက်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါေလ ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ကၽြႏု္ပ္အိမ္သူ၏ဖုန္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ငွားကာ သူ၏ ယာယီေပ်ာက္ဆံုး ေနသည့္ ခရီးေဆာင္ မုိဘုိင္းဖုန္း နံပါတ္အား ႏွိပ္လုိက္သည္ရွိေသာ္ ဟိုတစ္ဖက္မွျပန္ထူးပံု ရပါေပေတာ့၏။
    “ဗ်ာ..ဟုတ္ပါတယ္၊ ဟုတ္ ပါတယ္။ အဲဒါ..ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်း  ဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ဟုတ္ကဲ့ ဟုတ္ကဲ့။ ညေန ၄နာရီ ဟုတ္ကဲ့ပါ ဟုတ္ကဲ့ပါ”
    အၿပံဳး ယဲ့ယဲ့ျဖင့္ ကိုဟက္ပီး ကား သက္ျပင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်လ်က္ ရင္ဘတ္ကိုဖိကာ လွ်ာ ထုတ္ျပန္ပါေလ၏။ သူ႔ထံမွ သိရ သည္မွာ ဖုန္းေကာက္ရထားသူက ယေန႔ ညေန ၄နာရီတြင္ အင္းစိန္ ပန္းၿခံနားမွာဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကို ခ်ိန္းဆုိသည္ဟုသိရပါေပ၏။
    “ေအးဗ်ာ။ ဆာေသာ္ဒိုးရာ၊ အဲဒီ ဂ်ီ၀ယ္တုန္းက ၃၂ ေတာင္ေပးခဲ့ရတာဗ်။ အခုလို လူသူေတာ္ေကာင္းန႔ဲေတြ႕လို႔ အက်ဳိးမနည္းတာဗ်ဳိ႕”
    ယခုမွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီပဲ ရွိေသးရာ ညေန အင္းစိန္ျပန္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ကို အေဖာ္လုိက္ခဲ့ရန္ေခၚ ျပန္ရာ ကၽြႏု္ပ္လည္း လိုက္ခဲ့ပါမည္ဟု ကတိျပဳလ်က္လက္ ဖက္ရည္ဆုိင္သို႔ ထြက္လုိ႔လာခဲ့ၾကပါ၏။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ စကားအတန္ၾကာေျပာၿပီးေနာက္ ေျမနီကုန္းမွတ္တုိင္မွ အထူးဘတ္စ္ကိုစီးကာအင္းစိန္ပန္းၿခံ မဟာသို႔လုိက္ ပါခဲ့ၾကပါ၏။
    ခ်ိန္းဆုိထားရာ ပန္းၿခံအနီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္သို႔အေရာက္ ဆုိင္ေပါက္၀မွ အထဲကို အကဲခတ္ ၾကရာ သံုး၀ုိင္းသာ လူရွိေနပါ၏။ တစ္၀ုိင္းမွာထုိင္ေနသူ ကား မုတ္ ဆိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ အိႏိယႏြယ္ဖြား ဘူတားႀကီး၊ တစ္၀ုိင္းမွာ ထုိင္ေန သူမ်ားကား တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သူအရြယ္ အပ်ဳိငယ္တစ္သုိက္၊တတိယ၀ုိင္းတြင္ ကား မ်က္စိမ်ား နားမ်ားကို အစြမ္းကုန္ဖြင့္ကစား ေနဟန္တူသည့္ ငါးဆယ္၀န္းက်င္ စံုတြဲတစ္တြဲ။ သို႔ျဖင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အကဲခတ္ကာ အႏွီ စံုတြဲထံ တန္းတန္းမတ္မတ္၀င္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါ၏။
    “အဲ..ဟို..ဖုန္းဆက္ထား တဲ့သူ”
    “ဟုတ္ပါတယ္၊ ဟုတ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုဟက္ပီးပါ။ ေန႔လယ္ သူ႔အိမ္က်မွ ဖုန္းက ပါမလာမွန္းသိေတာ့တယ္”
    သို႔ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးမိတ္ဆက္ၿပီး ဖုန္းအေၾကာင္း စာလံုးေပါင္းလိုက္ၾကသည္မွာ အေတာ္ပင္ ၾကာသြားပါေပ၏။ ကုိဟက္ပီးကလည္း သူ႔ဘ၀မွာသည္ လုိ တစ္ခါမွ နေမာ္နမဲ့မျဖစ္ ဖူးပံု၊ ယေန႔မနက္မွာေတာ့ မည္သို႔ ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ ဖုန္းက်က်န္ရစ္မွန္း စဥ္းစားမရပံု၊ ေကာက္ရသူက ယခုလိုေခၚ၍ ျပန္ေပးျခင္းမွာ ႐ုိးသားသည့္ ျမန္ မာစိတ္ဓာတ္ေတြ မပ်က္စီးေသး ေၾကာင္း ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပံုတုိ႔ကို အားပါးတရ ေျပာေနပါေပ၏။ ထုိ႔ ေနာက္တြင္ကားထုိလင္ မယားကို ေက်းဇူးတင္ပါသျဖင့္ လက္ဖက္ ရည္မွာပါ၊ အေအးမွာပါ၊ မုန္႔မွာပါ ႀကိဳက္ရာမွာပါဟု ေလာကြတ္ျပဳေပရာ အႏွီလင္မယားကား လက္ကာကာကာကာလုပ္ၿပီး သကာလ ဤသို႔ စကားဟလာပါေတာ့၏။
    “ေဟာဒီမွာ ငါ့ညီရဲ႕ဖုန္း၊ အစ္ကိုတုိ႔ကို ငါးေသာင္းပဲေပးပါ”
    “ခင္ဗ်ာ”
    “ဟုတ္တယ္ညီေလး။ ေဟာဒီဟန္းဆက္က သံုးသိန္းနဲ႔ေျခာက္ေသာင္းတန္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အစ္ကုိတုိ႔ကို ငါးေသာင္းပဲေပးပါ”
    “ခင္ဗ်ာ”
    “မနက္က ေဟာဒီက မင္း အစ္မနဲ႔ အစ္ကုိ ကားေတြ ဥဒဟုိ အျပင္းေမာင္းေနတဲ့ ေဟာဒီ လမ္းမအလယ္မွာ ေဟာဒီဖုန္းကို အသက္နဲ႔လုၿပီးေျပးေကာက္ ခဲ့ရတာကြ။ ဖုန္းက ကားႀကိတ္မသြားတာ ကံေကာင္းတယ္။ ဒီေတာ့ ကုိယ့္ညီရယ္ အစ္ကိုတုိ႔ကို ငါးေသာင္းပဲေပးပါ”
    “အာ..အဲ”
    “င့ါညီဆီက ငါးေသာင္းကို အစ္ကုိတုိ႔ အလဟႆျဖဳန္းမပစ္ပါဘူး။ အစ္ကိုနဲ႔ မင္းအစ္မေကာင္းေကာင္းမစားရတာၾကာၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီညေတာ့ငါ့ညီ ေက်းဇူးနဲ႔ သင့္တင့္တဲ့ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုမွာ အရက္ေကာင္းေကာင္းတစ္လံုးမွာမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဟင္းေလးငါးပြဲမွာၿပီး ဒီညကိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးျဖတ္သန္းမလား လုိ႔ပါ ငါ့ညီရာ”
    သို႔ျဖင့္ ကိုဟက္ပီးမွာ ျငင္းရမွာ အခက္ေတြ႕လ်က္သားျဖစ္ကာ သူ႔ပိုက္ဆံအိတ္ကို အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ဖြင့္ေလေသာ္သံုးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ကၽြႏု္ပ္ထံ အၾကည့္ေရာက္လာရာ ကၽြႏု္ပ္လည္း မေနသာဘဲ ကၽြႏု္ပ္ ပုိက္ဆံအိတ္အတြင္း ခပ္ပ်င္းပ်င္း ေခြေနေသာျခေသ့ၤကိုးေကာင္ကို ထုတ္ေပးလုိက္ရာ ေလးေသာင္း ေက်ာ္ေက်ာ္ေလးရသြားပါေတာ့ ၏။ “ဒီလုိလုပ္ပါ အစ္ကုိရာ၊ တကယ္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေဟာဒီအထဲက အစ္ကုိတုိ႔ကိုကၽြန္ေတာ္ေလးေသာင္း ေပးလုိက္ပါ့မယ္။ အစ္ကို ဘလက္ေလဘယ္၀မ္းလီတာတစ္လံုးမွာဗ်ာ။ က်န္တာ အျမည္းနဲ႔ ထမင္းဖုိးအတြက္ေကာင္းေကာင္းေလာက္ပါတယ္”
    “ေကာင္းၿပီေလ ကုိယ့္ညီ၊ ဒီညေတာ့ ေမာင္ရင့္ေက်းဇူးနဲ႔ အစ္ကိုနဲ႔ မင္းအစ္မ ဒင္နာကေလး လွေတာ့မွာ”။                       ။